Chi tiết sản phẩm

Đàn Tỳ Bà có cẩn


  • Tên nhạc cụ : Đàn tỳ bà
  • Nhà sản xuất : Nhạc cụ A♥C
  • Số dây : 4 dây 
  • Số khóa đàn : 4 khóa
  • Số phím đàn : 16 phím 
  • Kích thước : dài 95cm, rộng 26cm 
 

icon giỏ hàng

QUẢNG CÁO SẢN PHẨM

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
product-product_detail